Phòng Quản trị

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI CÁC PHÒNG HỌC

·        ĐÓNG MỞ TRỰC TIẾP MÁY CHIẾU:

Nhà A:   + Buổi sáng:  0936.379.353

    +  Buổi chiều: 0948.412.226

          Nhà B:   +  Buổi sáng:  0978.281.598

    +  Buổi chiều: 01672.958.353

         Nhà D3: +  Buổi sáng:  0972.252.351

·        HỖ TRỢ KỸ THUẬT MÁY CHIẾU, HỆ THỐNG ÂM THANH, MICRO:

-          ĐT: 0974093870

-    ĐT: 0972860673

-         ĐT: 0977373993

-   ĐT: 0978443558

·        TRỰC XỬ LÝ PHÒNG HỌC TẠI  PHÒNG QUẢN TRỊ

-         Trần Thị Tú Anh ĐT: 0975.212.344QUI TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÁY CHIẾU.doc