Tổ quản lý khu ký túc xá Hưng Bình

Lê Văn  Quý
Võ Thị Định
Nguyễn Kim Từ
Nguyễn Hữu  Trung
Lê Như Lai
Đinh Nho  Lâm
Lê Thanh Trung
Phan Thị Thúy
Nguyễn Thị Bích Thủy
Phạm Thị Quỳnh Nga
Đinh Trọng Thành
Đặng Thị Tịnh