1
Bạn cần hỗ trợ?
15:53 11/03/2019

Lịch công tác tuần 28

Từ ngày 11/03/2018 đến ngày 17/03/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 28

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 11/03/2018 đến ngày 17/03/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Chào mừng Tháng Thanh niên năm 2019

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11/03/2019

07:45

Họp bàn về công tác giảng dạy cho cao học khóa 26 và triển khai công tác tuyển sinh cao học đợt 1, năm 2019

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Phòng Đào tạo SĐH;

- Trưởng các đơn vị: KH-TC, CNTT, ĐBCL;

- Lãnh đạo các khoa/viện có đào tạo sau đại học, trưởng các bộ môn phụ trách các chuyên ngành sau đại học

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nhà trường làm việc với Công ty K-Jobs Hàn Quốc

(HOÃN LỊCH LÀM VIỆC)

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, Đào tạo Sau đại học, CTCT-HSSV, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, QT&ĐT, Viện KT-CN.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban Công tác HSSV

TS. Đặng Thị Thu, Phó TP phụ trách phòng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc;

- Lãnh đạo ban quản lý cơ sở II.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Nghiệm thu giáo trình: “Bài tập trong dạy học Vật lý” của PGS.TS. Nguyễn Đình Thước (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 12/03/2019

09:00

Nhà trường làm việc với Trường Đại học Sahmyook

GS. TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, Đào tạo Sau đại học, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, QT&ĐT, Khoa SP Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Họp chuẩn bị tham gia Ngày hội việc làm và chuẩn bị tổ chức hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên”, Hội thảo kết nối Cán bộ đoàn trường học

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- BTV Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, HCTH, KH-TC, QT&ĐT, TT DV HTSV&QHDN.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp rà soát công việc triển khai tại Làng Sinh viên Cơ sở II theo  Kết luận số 19/TB-ĐHV ngày 14/2/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, QT&ĐT, KH-TC, TCCB, Đào tạo, CTCT-HSSV, CNTT, Thư viện, DV HTSV&QHDN, Y tế;

- Trưởng, phó BQL Cơ sở II.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

GS. TS Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Trường Đại học Bielefeld, CHLB Đức đến trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế với các nhà nghiên cứu và CBGD

Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường;

- Ban Chấp hành Công đoàn trường; Trưởng các đơn vị: Phòng KH&HTQT, NXB;

- Ban Giám đốc, các cộng tác viên Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo năm 2017 và 2018;

- Ban lãnh đạo, nữ cán bộ giảng viên các Khoa/Viện

- Các cán bộ quan tâm.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

15:45

(Tiết 9) Đánh giá tập sự giảng viên, học phần: Nhập môn Tài chính tiền tệ của giảng viên tập sự Nguyễn Thị Yến, khoa Kinh tế

Giảng viên tập sự Nguyễn Thị Yến

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, BCN Khoa Kinh tế và các giảng viên trong bộ môn

Phòng học B2.305

Thứ Tư, ngày 13/03/2019

08:00

Họp hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên hệ Vừa làm vừa học, Giáo dục từ xa

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 211/QĐ-ĐHV ngày 28/01/2019 của Hiệu trưởng.

- BCN và TL.QLSV các khoa: Luật, Kinh tế, Giáo dục.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:15

Nhà trường phối hợp Quỹ Giao lưu văn hóa Nhật Bản tổ chức chương trình “Cộng sự tiếng Nhật” giao lưu giữa sinh viên Nhật Bản và sinh viên Nhà trường học tiếng Nhật

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trung tâm DV, HTSVQHDN;

- Đại diện các đơn vị: Phòng KH&HTQT, Phòng CTCTHSSV, Đoàn TN, Hội SV;

- Toàn bộ sinh viên tham gia các khóa học tiếng Nhật miễn phí tại Trường.

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

14:00

Nhà trường phối hợp Quỹ Giao lưu văn hóa Nhật Bản tổ chức chương trình “Cộng sự tiếng Nhật” giao lưu giữa sinh viên Nhật Bản và sinh viên Nhà trường học tiếng Nhật

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trung tâm DV, HTSVQHDN;

- Đại diện các đơn vị: Phòng KH&HTQT, Phòng CTCTHSSV, Đoàn TN, Hội SV;

- Toàn bộ sinh viên tham gia các khóa học tiếng Nhật miễn phí tại Trường.

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

14:00

Họp Ban chỉ đạo, Tổ Biên soạn Lịch sử Trường.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHV ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Chương trình giao lưu “Sách - Tri thức, tương lai trong tay bạn” (TS. Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT AlphaBooks, Phó Chủ tịch Trung tâm kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương)

- Trung tâm DV, HTSVQHDN

 

Theo Công văn

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 14/03/2019

08:00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1, năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các khoa, viện;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, KH-TC, TT ĐBCL, TTrPC, HCTH, BQL Cơ sở 2, TT CNTT, TT GDTX (Bộ phận Đào tạo - tuyển sinh), TT TTTV Nguyễn Thúc Hào, TT Nội trú; Trợ lý đào tạo các khoa, viện.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Nhà trường làm việc với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: GDTX, KH-TC, HCTH

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Chủ tịch Hội đồng

- Theo Quyết định;

- Trân trọng kính mời TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng; ThS. Đậu Đăng Tuấn, Q.Trưởng phòng KH-TC tham dự.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:45

Nhà trường làm việc với Đại sứ quán Hoa Kỳ

GS. TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Thành phần theo giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

11:05

Đại sứ quán Hoa Kỳ nói chuyện với cán bộ và sinh viên Trường Đại học Vinh

GS. TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập.

Hội trường A

14:00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

GS. TS Đinh Xuân Khoa, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

19:30

Chương trình giao lưu Văn hóa - Văn nghệ giữa sinh viên Trường Đại học Vinh và sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu có giấy mời;

- Lãnh đạo, CBVC BQL Cơ sở II, TT.GDQP&AN;

- Sinh viên học tại Cơ sở II.

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 15/03/2019

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 16/03/2019

07:30

Tham dự Ngày hội việc làm tỉnh Nghệ An (Cả ngày)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn điều động của Đoàn Thanh niên

Trung tâm Tổ chức sự kiện, số 1, đường Trường Thi

Chủ Nhật, ngày 17/03/2019

07:30

Tham dự Ngày hội việc làm tỉnh Nghệ An (Cả ngày)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn điều động của Đoàn Thanh niên

Trung tâm Tổ chức sự kiện, số 1, đường Trường Thi

Cả tuần

- Nhà trường triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 tại các trường THPT trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh theo kế hoạch

- Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính học theo lịch đã thông báo của phòng Tổ chức cán bộ

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: CVC.ThS. Nguyễn Hữu Sáng - Trưởng Phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.