1
Bạn cần hỗ trợ?
14:47 01/08/2018

lịch công tác tuân 48 (Từ 30/7 đến 05/8/2018)

Lịch công tác tuần 48

Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/08/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 48

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/08/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 30/07/2018

07:30

Xây dựng kế hoạch Chiến lược phát triển và triển khai Chương trình đào tạo CDIO của Nhà trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban giám hiệu,

Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng phòng Đào tạo

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Học chính trị đầu khóa cho học sinh khóa 59, Trường THPT Chuyên

Phòng CTCT-HSSV

Phòng CTCT-HSSV, Đại diện BGH Trường THPT Chuyên, BCH Đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm khối 10

Hội trường A

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Võ Thị Hoài Thương, chuyên ngành Lịch sử  Việt Nam

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A, Tầng 4 Nhà A1

08:30

Họp Ban Giám hiệu

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Phòng Truyền thông tầng 2, Nhà Điều hành

10:00

Họp trưởng các đơn vị tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng ngạch giáo viên, giảng viên và bồi dưỡng ngoại ngữ

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu (đ/c Thành, đ/c Phương);

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, GDTX, TTrGD, KH&HTQT, Viện SP Tự nhiên, Viện SP Xã hội, Khoa Giáo dục, Khoa SP Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Xây dựng kế hoạch Chiến lược phát triển và triển khai Chương trình đào tạo CDIO của Nhà trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Trưởng, phó các đơn vị; Ban nghiên cứu lý luận CDIO

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng (từ 30/7 đến 1/8/2018)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

Thị xã Cửa Lò

Thứ Ba, ngày 31/07/2018

07:30

Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển và triển khai Chương trình đào tạo CDIO của khoa/viện (Vòng 1)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng, phó các khoa/viện; Trưởng/phó các bộ môn; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, ĐBCL, KH&HTQT, KH-TC, QT&ĐT, ĐT SĐH, Thư viện

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 01/08/2018

07:30

Thực hiện CDIO

Chuyên ngành 1: CNTT

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Tất cả giảng viên Viện KT&CN; Lãnh đạo đơn vị, trưởng bộ môn, các Chủ nhiệm đề tài CDIO 2018 của Viện CN HS-MT, Viện NN&TN, Khoa Xây dựng; đại diện phòng Đào tạo, TT ĐBCL; Ban nghiên cứu CDIO và những người quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 7/2018

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; TP TCCB, CVP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:30

Thực hiện CDIO

Chuyên ngành 2: Luật

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Tất cả giảng viên Khoa Luật; Lãnh đạo đơn vị, trưởng bộ môn, các Chủ nhiệm đề tài CDIO 2018 của Viện KHXH&NV, Khoa Kinh tế; đại diện phòng Đào tạo, TT ĐBCL; Ban nghiên cứu CDIO và những người quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 02/08/2018

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 8/2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Nhà trường làm việc với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu (đ/c Bằng); Trưởng/Phó các đơn vị: Phòng KH&HTQT (đ/c Khôi, đ/c Tài), Viện CN HS-MT (đ/c Trung, đ/c Thắng, đ/c Vĩnh), Viện KT&CN (đ/c Hoa), Phòng HCTH

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Họp Chi bộ cán bộ Viện Khoa học xã hội và Nhân văn phiên thường kỳ tháng 8/2018

Chi ủy chi bộ Viện Khoa học xã hội và Nhân văn

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Nghệ An; Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; TP. TCCB, CVP Đảng - Đoàn thể; Đảng viên toàn Chi bộ

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 03/08/2018

08:00

Thực hiện CDIO

Chuyên ngành 3: Giáo dục Tiểu học

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Tất cả giảng viên Khoa Giáo dục; Lãnh đạo đơn vị, trưởng bộ môn, các Chủ nhiệm đề tài CDIO 2018 của Khoa SP Ngoại ngữ, Khoa GD Thể chất, Khoa GDQP; đại diện phòng Đào tạo, TT ĐBCL; Ban nghiên cứu CDIO và những người quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:30

Họp chuẩn bị đón tiếp sinh viên khóa 59

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng CTCT-HSSV; Đào tạo; HCTH; KH-TC; QT&ĐT; CNTT; Nội trú; TT DV, HTSV&QHDN; Trạm Y tế; Đoàn TN - Hội SV; VP Đảng - Đoàn thể.

- Trưởng các khoa/Viện

 

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:00

Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Thực hiện CDIO

Chuyên ngành 4: SP Ngữ Văn

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Tất cả giảng viên Viện SP Xã hội; Lãnh đạo đơn vị, trưởng bộ môn, các Chủ nhiệm đề tài CDIO 2018 của Viện SP Tự nhiên; đại diện phòng Đào tạo, TT ĐBCL; Ban nghiên cứu CDIO và những người quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 04/08/2018

07:30

Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng con người văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”

Tỉnh ủy Nghệ An, Trường Đại học Vinh

Khách mời Trung ương và Tỉnh Nghệ An; Đảng ủy, BGH, HĐT; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường, Bí thư, Phó Bí thư các ĐBBP, CB; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn; Tổ trưởng Tổ chuyên môn; Tổ trưởng Tổ công tác; Các cán bộ có bài viết hội thảo.

Hội trường A

13:30

Xây dựng kế hoạch nguồn lực, kiểm định chất lượng và hợp tác (vòng 1)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Trưởng, phó các đơn vị; Ban nghiên cứu CDIO

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 05/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: CVC.ThS. Nguyễn Hữu Sáng - Trưởng Phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.