1
Bạn cần hỗ trợ?
14:15 18/06/2018

Lịch công tác tuần lễ 42 năm học 2017 - 2018

Lịch công tác tuần 42

Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/06/2018

07:00

Lễ Trao bằng cử nhân năm 2018 của khoa Luật.

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập số: 12/TT - ĐHV ngày 12/6/2018.

Hội đồng đào tạo các viện, khoa (mỗi viện, khoa 10 người).

- Điều hành: Đ/c. Hoàng Ngọc Diệp (đ/c. Đặng Thị Thu phối hợp).

Hội trường A

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.302

09:00

Họp rà soát công việc tháng 6/2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, HCTH, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, KH&HTQT, TTrGD, GDTX, ĐBCL, KĐCLGD, VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Lễ Trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2018 của các viện, khoa: Giáo dục, Kỹ thuật - Công nghệ, Hóa sinh - Môi trường.

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập số: 12/TT - ĐHV ngày 12/6/2018.

Hội đồng đào tạo các viện, khoa (mỗi viện, khoa 10 người).

- Điều hành: Đ/c. Hoàng Ngọc Diệp (đ/c. Đặng Thị Thu phối hợp).

Hội trường A

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Họp rà soát việc triển khai đào tạo các mã ngành mới mở

PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: TCCB, Đào tạo, KH-TC, HCTH, QT&ĐT, THTN.

- Viện trưởng Viện KT&CN, CN Hóa Sinh - MT, Trưởng bộ môn các ngành: CN Ô tô, Điện lạnh, Điều dưỡng

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:30

Seminar nhóm NC xây dựng lí luận và phát triển CT đào tạo tiếp cận CDIO. Nội dung: Cơ sở phân khai tỉ lệ đánh giá chuyên cần, hồ sơ học tập sinh viên, giữa kỳ, kết thúc học phần.

TS. Nguyễn Xuân Bình (Trưởng nhóm NC) và TS. Mai Văn Chung

- Nhóm NC  xây dựng lí luận và phát triển CT đào tạo tiếp cận CDIO.

- Đại diện: phòng Đào tạo, TT Đảm bảo chất lượng

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 19/06/2018

07:00

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy phiên tháng 6/2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Thái Văn Thành;

Đ/c Nguyễn Hồng Soa;

Đ/c Trần Viết Quang

Hội trường tầng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

07:30

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng về công tác văn phòng

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Huy Bằng;

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

14:00

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy và đánh giá tiếp cận CDIO Viện CN Hóa Sinh - Môi trường

Lãnh đạo Viện CN Hóa Sinh - Môi trường

Đại diện BGH; Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế; TT ĐBCL; Ban Nghiên cứu CDIO; CB giảng viên Viện CN Hóa Sinh - Môi trường

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy và đánh giá tiếp cận CDIO Khoa SP Ngoại ngữ

BCN Khoa SP Ngoại ngữ

Đại diện BGH; Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế; TT ĐBCL; Ban Nghiên cứu CDIO; CB giảng viên Khoa SP Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Rà soát công việc chuẩn bị cho Techfest vùng Bắc Trung bộ

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- BGĐ TT NC, KNST;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, KH-TC, HCTH, KH&HTQT, QT&ĐT, DV, HTSV&QHDN, Đoàn TN, Nội trú

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy và đánh giá tiếp cận CDIO Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Lãnh đạo Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Đại diện BGH; Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế; TT ĐBCL; Ban Nghiên cứu CDIO; CB giảng viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Phòng họp Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Cơ sở 2

Thứ Tư, ngày 20/06/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.302

08:00

Hội nghị tổng kết công tác năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 11/TT-ĐHV, ngày 12/6/2018

Hội trường A

19:30

Tập huấn cán bộ coi thi THPT Quốc gia năm 2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Ban giám hiệu; Phòng Đào tạo; Đại diện các đơn vị: TTrGD, KH-TC,  HCTH, QT&ĐT; Bí thư Đoàn TN và Toàn thể cán bộ được điều động tham gia coi thi THPT Quốc gia năm 2018

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 21/06/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.302

07:30

Hội thảo “Liên kết xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ”

- Bộ Khoa học và Công nghệ, 

- Trường Đại học Vinh

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

08:00

Ban Quản lý ETEP Trường Đại học Vinh báo cáo nội dung Hợp đồng thỏa thuận (PA) với lãnh đạo nhà trường

 

GS.TS.Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám Hiệu

- Chủ tịch Hội đồng Trường

- Trưởng các đơn vị: P.Tổ chức cán bộ, P.Đào tạo, P.Khoa học và Hợp tác quốc tế, P.Quản trị và Đầu tư, P.Kế hoạch tài chính, P.Hành chính tổng hợp, P.Công tác Chính trị và HSSV, Trung tâm CNTT, Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ” và “Lễ tổng kết Techfest Vùng Bắc Trung Bộ năm 2018”

- Bộ Khoa học và Công nghệ, 

- Trường Đại học Vinh

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

13:30

Hội nghị giao ban hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ  và Đại biểu mời

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 22/06/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

Thứ Bảy, ngày 23/06/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 24/06/2018

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018.

- Các đơn vị tổ chức tổng kết năm học theo Công văn số 501/ĐHV-HCTH, ngày 10/5/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường.

- Các Khoa/ Viện, Phòng CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền sinh viên thực hiện ôn, thi kết thúc học phần nghiêm túc, đạt kết quả cao.

-Từ ngày 16/6 đến ngày 18/6 Hội đồng đào tạo các Khoa/Viện trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tại Hội trường A theo lịch đã thông báo.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: CVC.ThS. Nguyễn Hữu Sáng - Trưởng Phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.