TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐẦU TƯ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/10/2017

07:30

Giao ban đơn vị

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Trưởng phòng

Trưởng đơn vị, tổ trưởng, mời các đ/c Liên quan

Phòng làm việc

Thứ Ba, ngày 17/10/2017

14:00

- Họp chuẩn bị nhập học và khai giảng cao học khóa 25

- Họp triển khai Tuần SHCD - HSSV đầu năm học 2017 - 2018

- Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị Công tác đảm bảo ANTT trường học, nội trú, ngoại trú và công tác HSSV năm học 2017 - 2018

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, ĐT SĐH, HCTH, KH-TC, QTĐT, Bảo vệ, TT ĐBCL, TT CNTT, TT HTSV&QHDN, TT Nội trú, Y tế, Đoàn TN, Hội SV; Đại diện Lãnh đạo và Trợ lý QLSV các viện, khoa

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

19:00

Khai mạc Hội thi Thanh niên với ATGT

- UBND tỉnh Nghệ An

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Đại biểu mời; Các đội thi

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 18/10/2017

07:30

Hội thi Thanh niên với ATGT (cả ngày)

- UBND tỉnh Nghệ An

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Đại biểu mời; Các đội thi

Hội trường A

16:00

Tổng kết và trao giải Hội thi Thanh niên với ATGT

- UBND tỉnh Nghệ An

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Đại biểu mời; Các đội thi

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 19/10/2017

07:30

Nhập học cao học khóa 25 tại Trường Đại học Vinh

Phòng CTCT - HSSV

Theo Công văn số: 1208/ĐHV-CTCT-HSSV ngày 10/10/2017

Hội trường A

14:00

Quán triệt quy chế cho học viên cao học khóa 25

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Báo cáo viên các đơn vị: CTCT-HSSV, ĐT SĐH, TT ĐBCL; Học viên cao học khóa 25

Hội trường A

19:30

Đêm giao lưu Nhà thơ, Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: "Phái đẹp - Quê hương và Tình yêu"

BTV Công đoàn Trường

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 20/10/2017  

14:00

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính học chuyên đề Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế

Phòng TCCB

Tiến sĩ Nguyễn Hải Thập; Học viên (theo danh sách)

Phòng học 201 - Nhà A4

Thứ Bảy, ngày 21/10/2017

07:00

Liên hoan các CLB, đội, nhóm

(cả ngày)

BTV Đoàn Trường

Theo Kế hoạch của Đoàn Trường

Khuôn viên Trường

07:30

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính học chuyên đề Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

Phòng TCCB

Tiến sĩ Nguyễn Hải Thập; Học viên (theo danh sách)

Phòng học 201 - Nhà A4

Chủ Nhật, ngày 22/10/2017