BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

    Phòng Quản trị và Đầu tư

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 19

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 09/01/2017

8:00

Giao ban đơn vị

Phó Trưởng đơn vị

Phòng Làm việc

19:00

Mit tinh kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2017); tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2016 - 2017

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- Đại biểu có Giấy mời

- Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 10/01/2017

08:00

Kiểm tra CSVC tại cơ sở 2

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Trưởng phòng

Thành phần: theo phân công

Cơ sở 2 - ĐHV

Thứ Tư, ngày 11/01/2017

09:00

Làm việc các đơn vị, các nhân về công tác giải phóng mặt bằng

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Trưởng phòng

Đ/c Tài, Đ/c Luân, Đ/c Quý

TP Vinh, xã Nghi Ân, Nghi Lộc

Thứ Năm, ngày 12/01/2017

08:00

Kiểm tra tình hình hoạt động tại Trường THSP - Cơ sở Hưng Bình

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch Công đoàn trường

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: QTĐT, TTrGD, KH-TC, TCCB

Trường THSP - Cơ sở Hưng Bình (Phòng HCTH bố trí xe)

Thứ Sáu, ngày 13/01/2017  

07:15

Tiếp tục làm việc các đơn vị, các nhân về công tác giải phóng mặt bằng

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Trưởng phòng

Đ/c Tài, Đ/c Luân, Đ/c Quý

TP Vinh, xã Nghi Ân, Nghi Lộc

Thứ Bảy, ngày 14/01/2017

08:00

Hội nghị chuyên đề về Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, quản lý và tổ chức đào tạo trong giai đoạn hiện nay

- Đ/c Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch HĐ Trường

- Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số: 01/TT-ĐHV ngày 09/01/2017 và cán bộ phòng đào tạo

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 15/01/2017     

08:00

Kiểm tra tiến độ thi công và Công tác Vệ sinh Môi trường

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Trưởng phòng

Đ/c Luân, Thái, Tiến

Cơ sở I - ĐHV