BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 34

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Chào mừng Đại hội Công đoàn Bộ phận, Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/4/2017

07:30

Giao Ban đơn vị

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng, tổ Trưởng chuyên môn

Phòng Làm việc

08:00

Duyệt Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

BTV Đảng ủy

VP Đảng ủy; Trưởng các đơn vị: CCCT-HSSV, TCCB, KH-TC, HCTH, QTĐT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 25/4/2017

09:30

Trường Đại học Việt - Nhật, tổ chức JICA (Nhật Bản) giao lưu giới thiệu các chương trình đào tạo, học bổng cho sinh viên năm cuối

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH&HTQT, CTCT-HSSV, BTV Đoàn TN, BTK Hội SV, TT DV,HTSV&QHDN và 600 sinh viên năm cuối (do Phòng CTCT-HSSV điều động)

Hội trường A

15:00

Nghiệm thu cốt pha, cốt thép đài, giằng móng (phân đoạn 2) công trình Nhà KTX số 01 thuộc Dự án ĐTXD Công trình Khu Nhà ở sinh viên cơ sở 2 - Trường Đại học Vinh

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đại diện BanTTrND, Phòng TTrGD, Phòng KH-TC, Phòng QTĐT, Khoa Xây dựng

Cơ sở 2 - Trường Đại học Vinh

( HCTH bố trí xe)

Thứ Tư, ngày 26/4/2017

07:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào

BTV CĐ Trường (đ/c Nguyễn Hữu Sáng); BCH CĐ Trường  (đ/c Lê Xuân Sơn); Đoàn viên CĐBP Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào

Văn phòng TT-TV Nguyễn Thúc Hào

14:00

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm GDQP - AN nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP Trung tâm GDQP - AN

BTV CĐ Trường (đ/c Nguyễn Hữu Sáng); BCH CĐ Trường  (đ/c  Nguyễn Văn Hoàn); Đoàn viên CĐBP Trung tâm GDQP - AN

Văn phòng GDQP - AN

19:30

Hội nghị cán bộ trẻ Trường Đại học Vinh năm 2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng ủy, BGH; Chủ tịch CĐ Trường; Trưởng các đơn vị trong trường; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB; Cán bộ trẻ có độ tuổi từ 35 trở xuống.

Hội trường A

19:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP Khoa Lịch sử

BTV CĐ Trường (đ/c Nguyễn Hữu Sáng); BCH CĐ Trường  (đ/c Vũ Thị Việt Hương); Đoàn viên CĐBP Khoa Lịch sử

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 27/4/2017

07:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Nội trú - Y tế nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP Trung tâm Nội trú - Y tế

BTV CĐ Trường (đ/c Nguyễn Hữu Sáng); BCH CĐ Trường  (đ/c Lê Danh Bình); Đoàn viên

CĐBP Trung tâm Nội trú - Y tế

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh.

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Các thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHV ngày 16/02/2017 và Ban Giám khảo theo Quyết định số 321/QĐ-ĐHV ngày 12/4/2017.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

08:00

 

Tỉnh đoàn Nghệ An duyệt Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

BTV Tỉnh đoàn

Đại diện BTV Đảng ủy Trường, BTV Đoàn trường.

(Đại biểu tập trung tại Nhà Điều hành vào lúc 7h30’)

Phòng họp tầng 4, Tỉnh đoàn Nghệ An

19:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Trường THPT Chuyên nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP Trường THPT Chuyên

BTV CĐ Trường (đ/c Nguyễn Hữu Sáng); BCH CĐ Trường  (đ/c Phạm Xuân Chung); Đoàn viên CĐBP Trường THPT Chuyên

Văn phòng Trường THPT Chuyên

19:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Thực hành- Thí nghiệm nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP TT TH-TN

BTV CĐ Trường (đ/c Nguyễn Hữu Sáng); BCH CĐ Trường  (đ/c Nguyễn Văn Phú); Đoàn viên CĐBP TT - TH-TN

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh và họp lớp trưởng các lớp sinh viên toàn trường.

- Đ/c Đinh Xuân Khoa,  Hiệu trưởng

 

Đảng ủy, BGH, CT Công đoàn Trường, BT Đoàn TN, Chủ tịch HSV Trường, Ban Truyền thông; Trưởng các đơn vị trong toàn Trường; Ban Tổ chức; Ban Giám khảo; Bí thư các LCĐ, Liên chi hội trưởng; Sinh viên có tác phẩm dự thi; Lớp trưởng các lớp sinh viên toàn trường.

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 28/4/2017  

07:00

Kỳ thi tuyển viên chức năm 2017.

07:00: Thi trắc nghiệm, phần thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành;

08:00 Thi môn Tin học

 

- Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức;

- Phòng TCCB

Theo Quyết định; Ứng viên dự thi.

Phòng Lab 202

Thứ Bảy, ngày 29/4/2017

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Quản lý giáo dục của NCS Nguyễn Xuân Ninh

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A, tầng 4, nhà A1

Chủ Nhật, ngày 30/4/2017                             Nghỉ lễ ngày Giải Phóng Miền Nam