Điện thoại: Văn phòng - 320, 367; Phòng Trưởng phòng - 350

Trưởng phòng, Bí thư chi bộ: CVC.ThS. Nguyễn Hữu Sáng, ĐT: 0912.257426

Phó Trưởng phòng: CVC.KSXD. Lê Lương Tài, ĐT: 0912.079232

Phó Trưởng phòng: CV.ThS. Trần Đình Luân, ĐT: 0904.171914

Phó Trưởng phòng: CV.ThS. Lê Văn Quý, ĐT: 0912.267156

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.CN. Trần Thị Tú Anh, ĐT: 0975212344

Bí thư chi đoàn: CV.CN. Trương Nhật Linh, ĐT: 0978.443558

 

Tổ Thiết bị: 7

1. Trương Nhật Linh, CV, CN, Bí thư chi đoàn, Tổ trưởng

Khối 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0978.443558; Email: linhtn@vinhuni.edu.vn, nhatlinhun@gmail.com

2. Thái Minh Phúc, CV, ThS

Xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hoà, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.480164; Email: phuctm@vinhuni.edu.vn, thaiminhphuc@gmail.com

3. Lê Văn Hải, NV

Phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3554107

4. Nguyễn Thị Như Hoa, CN, KTV

Số 11, ngõ 2, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0974.740919; Email: nhuhoa1205@gmail.com

5. Phạm Tuấn Anh, CN, KTV

Số 09, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.373993; Email: tuananh.hero@gmail.com

6. Phan Thị Thu Hiền, CN, CV

Đường Trần Minh Tông, xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0944.492224, 0974.257755; Email: phanhiendhv@gmail.com

7. Võ Văn Vịnh, ThS, KTV

Số 09, ngõ 02, đường Lục Niên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.590145

8. Phan Thị Ngọc Bé, Ths, CV

Số 9, Ngõ 8, Đường Chu VĂn An, Khối 9, P Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0916946926; Email: ngocbedhv@gmail.com

 

Tổ Điện - Nước:  8

9. Trần Đình Luân, CV, ThS, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

Số 72, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3556868 (0904.171914); Email: tranluandhv@gmail.com

10. Hoàng Ngọc Dũng, TH, NVKT

Xóm Sen 4, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.191687

11. Vũ Mạnh Hùng, CĐ, KTV

Khối 6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0942.010646

12. Âu Chiến Thắng, CN, KTV

Số 07, ngõ 41, đường Xuân Diệu, K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.545097

13. Phan Sỹ Mỹ, CN, TSCV

Số 62, đường Nguyễn Cảnh Hoan, K.2, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.442282

14. Trần Hoài Nam, CĐ, TSKTV

Số 09, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.796208; Email: thnam208@gmail.com

15. Nguyễn Đình Thắng, NVKT

Khối 6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3551719 (0914.360735)

16. Lê Thanh Tùng, CĐ, KTV

Ngõ 10, đường Lê Doãn Nhã, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.206706

 

Tổ Quản lý CSVC - Phòng học - Môi trường: 9

17. Đinh Hồng Tiến, KS, CV, Tổ trưởng

Số 72, đường Ngư Hải, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.717677; Email: dinhhongtien@vinhuni.edu.vn  

18. Nguyễn Hữu Sáng, CVC, ThS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ,

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

Số 12, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.257426; Email: sangnh@vinhuni.edu.vn, huusangdhv@gmail.com

19. Lê Lương Tài, CVC, KSXD, Phó Trưởng phòng, Trưởng ban

Số 39, ngõ 125, đường Nguyễn Du, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3855227 (0912.079232); Email: taill@vinhuni.edu.vn

20. Nguyễn Cảnh Thái, KS, CV

Xã  Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.447400, 0966.014045; Email: canhthaivtk@gmail.com

21. Trần Anh Tuấn, CN, NV

Số 07, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0947.136879, 0982.551446; Email: atuandhv@gmail.com

22. Trần Thị Tú Anh, CN, CV

Khối 5, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.212344; Email: tuanh2406@ gmail.com

23. Ngũ Duy Dũng, TC, NVKT

Khối 15, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3551117 (01686.600585)

24. Nguyễn Thị Tùng, TC, NVKT

Xóm Yên Sang, xã Hưng Đông, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.442137

25. Đặng Thị Trúc, CN, KTV

Số 21, ngõ 186, đường Nguyễn Trường Tộ, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3533825 (01675.355065)

26. Nguyễn Xuân Thắng, CV, KSXD

Số 43, đường Cao Xuân Dục, K.2, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3856794 (0912.625781); Email: thangnx@vinhuni.edu.vn

 

Quản lý CSVC Ký túc xá Hưng Bình: 2

27. Lê Văn Quý, CV, ThS, Phó Trưởng phòng

Khối 13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3567518 (0912.267156); Email: quylv@vinhuni.edu.vn

28. Nguyễn Hữu Trung, CV, KSXD

Số 19, đường Tân Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3568032 (0988.130606); Email: trungnh@vinhuni.edu.vn

29. Lê Như lai, CN, TSCV

Số 7, đường Nguyễn Huy Oánh, K11, P. Trường thi,TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979796208, Email: nhulaile@gmail.com

30.  Đinh Nho Lâm,CN,TSCV

Khối 15, phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.237418; Email: dinhlamvcu@gmail.com

31. Nguyễn Kim Từ, TC, NVKT

Số 47, đường Trần Tấn, xóm 12, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.636271

32. Võ Thị Định, CN, CV

Điện thoại: 0983046156 ; Email: dinhxuongin@gmail.com

33. Phạm Thị Quỳnh Nga, CN, CV

ĐT: 0919868208

34. Phan Thị Thúy, CN, CV

ĐT: 0949.940989; Email: minhthuyenv@gmail.com

35. Phan Thị Bích Thủy, CN, CV

Điện thoại: 0966787377; Email: bichthuygiovanni@gmail.com            

36. Đinh Trọng Thành, CN, CV

ĐT:0912.657993