Thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018
15:21 04/01/2017

Mười hoạt động, sự kiện tiêu biểu Trường Đại học Vinh năm 2016

Mười hoạt động, sự kiện tiêu biểu Trường Đại học Vinh năm 2016

Năm 2016, nhiều hoạt động đã được Nhà trường chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, kết quả có tính đột phá nhằm đẩy mạnh công tác đổi mới quản lý Nhà trường, nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, nghiên cứu, phục vụ, tiếp tục tạo tiền đề tốt để sớm đưa Nhà trường trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

1. Thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Điều lệ trường đại học và theo đề nghị của Trường Đại học Vinh, ngày 01/4/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1031/QĐ-BGDĐT thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 17 thành viên và Quyết định số 1032/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Hoa Du (Đảng ủy viên, Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến thăm và làm việc với Nhà trường

Ngày 02/8/2016, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đoàn công tác của Bộ, cùng cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Vinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ phấn khởi và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trường Đại học Vinh trong 57 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong những năm đổi mới. Đồng chí Bộ trưởng đã nhận định Trường Đại học Vinh là một trong ba trường đại học tốt nhất hiện nay. Nhà trường nền nếp, quy củ, khang trang; cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, thấy được sự quyết tâm xây dựng Trường thành trường đại học trọng điểm của Ban Giám hiệu, sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An với sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường.

Sau buổi làm việc, ngày 12/9/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 659/TB-BGDĐT thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Trường Đại học Vinh khẳng định ủng hộ chủ trương xây dựng Trường Đại học Vinh thành đại học vùng với các khoa - viện - đơn vị trực thuộc.

3. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đến thăm và làm việc với Nhà trường

Ngày 20/5/2016, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Vinh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã biểu dương những thành tựu của Nhà trường, đồng thời khẳng định Trường Đại học Vinh với tư cách là trường trọng điểm quốc gia phải là đầu tàu cho hệ thống giáo dục sau trung học của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học xã hội nhân văn và nghiên cứu cơ bản theo định hướng của trường đại học nghiên cứu.

Sau buổi làm việc, ngày 8/6/2016, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Thông báo số 269-TB/TU thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trường Đại học Vinh, khẳng định sự ủng hộ của Tỉnh đối với hoạt động tái cấu trúc và nhiều hoạt động quan trọng khác của Nhà trường.

4. Xây dựng Đề án tổng thể tái cấu trúc Trường Đại học Vinh

Thực hiện Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thông báo số 269-TB/TU ngày 8/6/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trường Đại học Vinh và Thông báo số 659/TB-BGDĐT ngày 12/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Trường Đại học Vinh, năm 2016, Nhà trường đã xây dựng Đề án tổng thể tái cấu trúc Trường với mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI.

5. Công tác cán bộ đạt được nhiều kết quả tốt

Ngày 10/10/2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016. Theo đó, năm nay, cả nước có 64 người đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, 638 người đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Trường Đại học Vinh có 10 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư. Nhà giáo Trần Đình Thắng - Phó Trưởng khoa Hóa học, được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2016.

Cũng trong năm 2016, Trường có 29 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. TS. Trần Tú Khánh - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.


6. Xây dựng và ban hành hệ thống chính sách quản trị Nhà trường

Nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý, điều hành, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020, Nhà trường đã ban hành nhiều quy chế, quy định như: Quy chế in và quản lý văn bằng, chứng chỉ; Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ môn; Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính và giảng viên cao cấp; Quy chế về công tác cán bộ; Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động của website; Quy định về việc liên kết và quản lý đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, giáo dục từ xa và bồi dưỡng ngắn hạn... Bổ sung, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường và các đơn vị trực thuộc.


7. Lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Nhà trường

Năm 2016, Nhà trường đã ban hành quy định và triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Nhà trường. Đã có 27.740 lượt sinh viên tham gia ý kiến (91% tổng số sinh viên) về hoạt động của các đơn vị hành chính và các hoạt động của Nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Nhà Trường.

Cũng trong công tác học sinh, sinh viên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho Trường Đại học Vinh vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012 - 2016.


8. Nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo

Thực hiện Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học, Nhà trường đã xây dựng Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy theo khối ngành và áp dụng tuyển sinh, đào tạo từ khóa 57. Đây là hoạt động làm cơ sở tái cấu trúc Nhà trường trong thời gian tới.

Cũng trong năm 2016, Nhà trường đã xây dựng Đề án xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và đại học hệ vừa làm vừa học áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2017; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên; Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương trong cả nước.


9. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

Hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm Quốc gia, là thành viên của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, chủ động đưa Nhà trường hội nhập với giáo dục đại học khu vực và thế giới, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-ĐHV ngày 8/3/2016 về việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO; Quyết định số 445/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2016 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO.

Trong năm 2016, Nhà trường đã hoàn thành việc triển khai thực hiện 41 đề tài khoa học trọng điểm xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo tiếp cận CDIO, đã và đang chuẩn bị để triển khai đào tạo từ khóa tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.


10. Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Chuyên (1966 - 2016)

Ngày 16/10/2016, Trường THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập (1966 - 2016). Đến dự và chung vui với các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Nhà trường có đồng chí Uông Chu  Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Được thành lập từ năm 1966 trên mảnh đất sơ tán Yên Dạ, xã miền núi Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa với tên gọi ban đầu là lớp Chuyên Toán đặc biệt. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Trường THPT Chuyên có 6 môn Chuyên: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh và Sinh học. 50 năm qua, học sinh của Trường THPT Chuyên đã có 280 học sinh giỏi cấp Quốc gia, 12 học sinh đạt giải Toán Quốc tế (IMO) và khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APMO).

Cũng trong năm 2016, Khoa Giáo dục Chính trị đã kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển.


Ban Biên tập website

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: CVC.ThS. Nguyễn Hữu Sáng - Trưởng Phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.