Tổ sửa chữa Điện, Nước

Trần Đình Luân
Hoàng Ngọc  Dũng
Vũ Mạnh Hùng
Âu Chiến Thắng
Phan Sỹ Mỹ
Nguyễn Đình Thắng
Lê Thanh Tùng