Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

NgàyGiờNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
Thứ Hai
13/12/2021
08:00

Hội nghị Tập huấn phương pháp giảng dạy Project Based Learning

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

GV giảng dạy các học phần dự án thuộc các ngành ngoài sư phạm (Lớp 02 theo Quyết định số 2899/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2021)

Địa chỉ vào MS Teams

08:00

- Thăm một số địa điểm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (phòng làm việc, phòng phỏng vấn …) chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng;

- Kiểm tra sơ bộ các hộp minh chứng.

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng

- Đoàn khảo sát sơ bộ.

- Đại biểu theo thông báo.

- Theo lịch trình

- Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:45

Báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ và ký biên bản khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Đoàn khảo sát sơ bộ

- Đại biểu theo thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chủ nhiệm: GS.TS. Thái Văn Thành

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 2732/QĐ-ĐHV ngày 19/11/2021;

- Các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động năm 2021

(HOÃN, lịch họp có thông báo sau)

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường

- Thành viên Hội đồng theo quyết định;

- Tổ giúp việc;

- Chuyên viên phòng TCCB phụ trách ĐGXL năm 2021.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:45

Phổ biến nội quy, hướng dẫn và test thử hệ thống Bồi dưỡng GVPTCC Mô đun 9 (Đợt 3)

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu khách mời;

- Ban Giám hiệu;

- BQL CT ETEP;

- GVSPCC theo Quyết định số 2874/QĐ-ĐHV ngày 02//12/2021;

- Các đơn vị và cá nhân có liên quan.

Địa chỉ vào họp

(Viện NC&ĐTTT hỗ trợ kết nối)

15:00

Giao ban Công tác học sinh, sinh viên

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL QLHS,SV các khoa, viện, trường thuộc và trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba
14/12/2021
08:00

Khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Từ 14/12/2021 đến 17/12/2021; Khai mạc 8h00 ngày 14/12/2021, Bế mạc dự kiến 14h00 ngày 17/12/2021 tại Hội trường A)

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Đoàn khảo sát chính thức

- Đại biểu theo thông tri triệu tập.

Hội trường A; Hội trường tầng 8 và Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp nghiệm thu gói thầu Phòng thực hành phục hồi chức năng Trường Đại học Vinh

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Đại diện nhà thầu;

- Đại diện Lãnh đạo và CV có liên quan Viện CNHS-MT và các đơn vị: TH-TN, QT&ĐT, KH-TC.

Phòng khánh tiết, tầng 2 Nhà điều hành

15:00

Kỳ họp thứ chín Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch HĐT

- Các thành viên Hội đồng trường;

- Đại biểu mời.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

- Họp trực tiếp đối với thành viên trong Trường;

- Họp trực tuyến đối với các thành viên ngoài Trường

(Viện NC&ĐTTT kết nối trực tuyến)

Thứ Tư
15/12/2021
09:00

Nhà trường làm việc với Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng

- Lãnh đạo Trung tâm Huyết học và truyền máu Nghệ An;

- Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Đoàn TN, Hội SV trường;

- Trưởng các đơn vị: Y tế, THTN, QT&ĐT.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

19:00

Họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (Phiên thứ 8)

TS. Trần Đình Quang, Chủ tịch HĐ

- Thành viên Hội đồng;

- Ban Thư ký;

- Đại biểu các cơ sở giáo dục có CTĐT được đánh giá;

- Khách mời.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

(Có sử dụng thiết bị họp trực tuyến)

Thứ Năm
16/12/2021
08:00

Hội nghị Tập huấn phương pháp giảng dạy Project Based Learning

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

GV dạy học các học phần dự án thuộc các ngành ngoài sư phạm (Lớp 02 theo Quyết định số 2899/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2021)

Địa chỉ vào MS Teams

09:00

Nhà trường làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát triển Công nghệ số

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Trưởng các viện: NC&ĐTTT, KT&CN;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, ĐT SĐH, GDTX, TH-TN;

- Hiệu trưởng các trường: THPT Chuyên, THSP.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Địa chỉ vào MS Teams

(Viện NC&ĐTTT kết nối họp trực tuyến)

13:30

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Môđun bất biến đẳng cấu và một số lớp môđun liên quan

Chủ nhiệm: TS. Đinh Đức Tài

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 2779/QĐ-ĐHV ngày 24/11/2021;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp bàn về xây dựng Trường THSP thành trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KH-TC, TCCB, QT&ĐT;

- Cán bộ cốt cán Trường THSP.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:45

Phổ biến nội quy, hướng dẫn và test thử hệ thống Bồi dưỡng GVPTCC Mô đun 9 (Đợt 4)

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu khách mời;

- Ban Giám hiệu;

- BQL CT ETEP;

- GVSPCC theo Quyết định số 2874/QĐ-ĐHV ngày 02//12/2021;

- Các đơn vị và cá nhân có liên quan.

Địa chỉ vào họp

(Viện NC&ĐTTT hỗ trợ kết nối)

15:00

Nghiệm thu bản thảo giáo trình “Độ đo và tích phân”

Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Đức

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 1812/QĐ-ĐHV ngày 11/8/2021

Văn phòng NXB

15:00

Phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo các viện, khoa (lần 2)

Đoàn ĐGN; GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐ trường;

- Lãnh đạo Trường SP và các viện: KT&CN, CNHS-MT.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

19:30

Tập huấn sử dụng phần mềm của Trí Nam: Nhóm chức năng đăng ký học

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng

- Chuyên viên phụ trách các đơn vị: Đào tạo, KH-TC; TT CNTT của Viện NC&ĐTTT;

- CVHT các khoa, viện, trường thuộc.

Trực tuyến qua MS Teams

Địa chỉ vào MS Teams

Thứ Sáu
17/12/2021
08:00

Họp Hội đồng nghiệm thu Khung Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo sư phạm

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ

- Thành viên HĐ theo QĐ;

- Tổ soạn thảo.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp phối hợp triển khai các hoạt động cho sinh viên

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, HTSV, Nội trú, Đào tạo, KH&HTQT, BQLCSII;

- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV trường;

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:30

Họp Hội đồng xét tuyển sinh và tốt nghiệp trình độ đại học hệ VLVH

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, ĐBCL, TTr-PC, CTCT-HSSV;

- Giám đốc TT CNTT, Viện NC&ĐTTT;

- Trường SP: Hiệu trưởng và Trưởng các khoa GDMN, GDTH, Địa lý;

- Trường KHXH&NV: Hiệu trưởng và Trưởng các khoa Luật học, Du lịch và CTXH;

- Trưởng khoa SPNN, Viện trưởng Viện NN&TN;

- Trung tâm GDTX: GĐ, PGĐ và CV phụ trách hồ sơ.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:00

Bế mạc Đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài; GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Đoàn khảo sát chính thức

- Đại biểu theo thông tri triệu tập.

Hội trường A

Thứ Bảy
18/12/2021
08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trần Thị Thúy, chuyên ngành Chính trị học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành 

(Trực tuyến qua Zoom ID: 373 888 6868; Pass: 12345678)

14:30

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh do các tác nhân virus HVA, EVE, EVA, EVEX gây ra trên cá chình nuôi tại Việt Nam

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thức Tuấn

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 2779/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2021;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Chủ Nhật
19/12/2021
14:45

Phổ biến nội quy, hướng dẫn và test thử hệ thống Bồi dưỡng GVPTCC Mô đun 9 (Đợt 5)

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu khách mời;

- Ban Giám hiệu;

- BQL CT ETEP;

- GVSPCC theo Quyết định số 2874/QĐ-ĐHV ngày 02//12/2021;

- Các đơn vị và cá nhân có liên quan.

Địa chỉ vào họp

(Viện NC&ĐTTT hỗ trợ kết nối)

Cả tuần

Các đơn vị hoàn thành việc đề nghị xét sáng kiến và xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng gửi về Trường (qua phòng HCTH, trực tiếp TS. Lê Minh Giang - Phó TP trước 17h00' ngày 15/12/2021)

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua Cổng cán bộ http://canbo.vinhuni.edu.vn/ trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần