Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

NgàyGiờNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
Thứ Hai
17/01/2022
08:00

Họp về Quy định về đào tạo Sau đại học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, TTr-PC, KH-TC, HCTH;

- TS. Hoàng Vình Phú, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh;

- Lãnh đạo, CV Phòng ĐT SĐH.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

(Viện NC&ĐTTT bố trí địa chỉ họp trực tuyến)

09:30

Họp Ban Chỉ đạo và Ban Xây dựng Chương trình bồi dưỡng năm học 2022 - 2023

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 27/12/2021;

- Đại diện BGH trường SP;

- Lãnh đạo Trung tâm BDNVSP.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành 

14:30

Họp thẩm tra các tờ trình, hồ sơ trình Hội đồng trường

PGS.TS Nguyễn Hoa Du - Phó CT HĐ trường, Trưởng ban thẩm tra

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Họp rà soát Báo cáo tự đánh giá năng lực Nhà trường theo bộ chỉ số TEDI theo khuyến cáo của đoàn kiểm đếm IVA

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Các PHT;

- BTK, thành viên các nhóm viết BC TĐG TEIDI 2021;

- BQL và Ban GS-ĐG CT ETEP

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

16:00

Họp rà soát thanh toán thừa giờ cho viên chức và người lao động

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

Lãnh đạo và CV liên quan các đơn vị: Đào tạo, ĐT SĐH, GDTX, KH-TC, KH&HTQT, TCCB, NC&ĐTTT, T.Tr-PC

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba
18/01/2022
14:30

Nhà trường làm việc với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hoá

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng

- Đoàn công tác của TT GDTX tỉnh Thanh Hoá;

- Trưởng VPĐD tại Thanh Hoá;

- Trưởng các đơn vị: GDTX, ĐT SĐH, NC&ĐTTT, KH-TC, HCTH

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

20:00

Nghiệm thu Đề án CDIO: Ngành Quản lý Giáo dục

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định 2786/QĐ-ĐHV ngày 25/11/2021

- Các thành viên thực hiện Đề án

Địa chỉ vào Teams

Thứ Tư
19/01/2022
08:00

Hội nghị tổng kết Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng

* Trực tiếp tại Hội trường A:

- Kính mời: Đảng ủy, Thường trực HĐ trường;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo các trường, khoa, viện đào tạo;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, HCTH, KH-TC, KH&HTQT, TTr-PC, QT&ĐT, Y tế;

- Các BCV có tham luận tại hội nghị;

- BP truyền thông, các cá nhân được khen thưởng;

- Viên chức phòng Đào tạo;

- Trưởng các khoa của trường thuộc.

* Tham dự trực tuyến qua Zoom (Link, ID: 3738886868, Pass: 12345678)

- VC&NLĐ toàn trường (theo Kế hoạch số 129/KH-ĐHV ngày 22/12/2021.

(Viện CN&ĐTTT hỗ trợ kết nối)

Hội trường A

09:00

Họp Hội đồng xét sáng kiến năm 2021 lĩnh vực Lãnh đạo, quản lý, tham mưu, phục vụ

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:30

Họp Hội đồng xét sáng kiến năm 2021 lĩnh vực Đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:30

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phiên thường kỳ tháng 1 năm 2022

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ

- BTV Đảng uỷ Trường;

- Mời TP TCCB, CVP Đảng-HĐT-ĐT cùng tham dự.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

20:00

Nghiệm thu Đề án CDIO: Ngành Chính trị học

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định 2786/QĐ-ĐHV ngày 25/11/2021

- Các thành viên thực hiện Đề án

Địa chỉ vào Teams

Thứ Năm
20/01/2022
08:00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

BTV Tỉnh uỷ Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ;

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng uỷ;

- Đ/c Trần Bá Tiến - UVBTV, CN UBKT Đảng uỷ.

Hội trường UBND tỉnh Nghệ An

(Phòng HCTH bố trí xe)

14:00

Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng và văn phòng cấp uỷ năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ;

- Trưởng các Ban của Đảng uỷ Trường: BTC, BTG, BDV, UBKT và VP.

Hội trường tầng 4, Nhà A, Tỉnh uỷ Nghệ An

(Phòng HCTH bố trí xe)

Thứ Sáu
21/01/2022
08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

VC, NLĐ, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

09:00

Họp tổng kết với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đợt hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới về Chương trình ETEP

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Mời Đảng ủy, HĐ trường;

- Ban Giám hiệu;

- BQL và Ban GS-ĐG CT ETEP;

- Đại diện các đơn vị và cá nhân liên quan tại Phụ lục 1, Kế hoạch số 135/KH-ĐHV ngày 30/12/2021

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

(Viện NC&ĐTTT hỗ trợ kết nối đầu cuối)

09:15

Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) làm việc với Nhà trường về Mô hình chuyển đổi số

Cục trưởng Cục CNTT và Hiệu trưởng Nhà trường

- Lãnh đạo viện và Trưởng các đơn vị của Viện NC&ĐTTT (TS. Nguyễn Anh Dũng trình bày BC mô hình);

- Ban xây dựng Đề án chuyển đổi số của Nhà trường;

- Kính mời đại biểu quan tâm tham dự.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Bảy
22/01/2022
Chủ Nhật
23/01/2022
08:00

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch HĐ trường

- Các thành viên HĐ trường;

- Đại biểu mời.

- Thành viên trong Trường và đại biểu mời họp tai Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành;

- Thành viên ngoài Trường họp trực tuyến (Viện NC&ĐTTT hỗ trợ kết nối)

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua Cổng cán bộ http://canbo.vinhuni.edu.vn/ trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần