Điện thoại: Văn phòng - 320, 367; 

Trưởng phòng, Bí thư chi bộ: CVC.ThS. Nguyễn Hữu Sáng, ĐT: 0912.257426, phòng Trưởng phòng - 350

Phó Trưởng phòng: CV.ThS. Trần Đình Luân, ĐT: 0904.171914

Phó Trưởng phòng: CV.ThS. Lê Văn Quý, ĐT: 0912.267156

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.CN. Trần Thị Tú Anh, ĐT: 0975212344

Bí thư chi đoàn: KTV. Nguyễn Mạnh Hùng, ĐT: 01666969882

 

Tổ Thiết bị: 7

1. Trương Nhật Linh, CV, Ths, Tổ trưởng

Khối 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0978.443558; Email: linhtn@vinhuni.edu.vn, nhatlinhun@gmail.com

2. Thái Minh Phúc, CV, ThS

Xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hoà, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.480164; Email: phuctm@vinhuni.edu.vn, thaiminhphuc@gmail.com

3. Lê Văn Hải, NV

Phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3554107

4. Nguyễn Thị Như Hoa, CN, KTV

Số 11, ngõ 2, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0974.740919; Email: nhuhoa1205@gmail.com

5. Phạm Tuấn Anh, CN, KTV

Số 09, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.373993; Email: tuananh.hero@gmail.com

6. Phan Thị Thu Hiền, CN, CV

Đường Trần Minh Tông, xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0944.492224, 0974.257755; Email: phanhiendhv@gmail.com

7. Võ Văn Vịnh, ThS, KTV

Số 09, ngõ 02, đường Lục Niên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.590145

8. Phan Thị Ngọc Bé, Ths, CV

Số 9, Ngõ 8, Đường Chu VĂn An, Khối 9, P Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0916946926; Email: ngocbedhv@gmail.com

Tổ Điện - Nước:  8

9. Trần Đình Luân, CV, ThS, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

Số 72, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3556868 (0904.171914); Email: tranluandhv@gmail.com

10. Hoàng Ngọc Dũng, TH, NVKT

Xóm Sen 4, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.191687

11. Vũ Mạnh Hùng, CĐ, KTV

Khối 6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0942.010646

12. Âu Chiến Thắng, CN, KTV

Số 07, ngõ 41, đường Xuân Diệu, K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.545097

13. Phan Sỹ Mỹ, CN, TSCV

Số 62, đường Nguyễn Cảnh Hoan, K.2, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.442282

14. Trần Hoài Nam, CĐ, TSKTV

Số 09, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.796208; Email: thnam208@gmail.com

15. Nguyễn Đình Thắng, NVKT

Khối 6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3551719 (0914.360735)

16. Lê Thanh Tùng, CĐ, KTV

Ngõ 10, đường Lê Doãn Nhã, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.206706

 

Tổ Quản lý CSVC - Phòng học - Môi trường: 12

17. Đinh Hồng Tiến, KS, CV, Tổ trưởng

Số 72, đường Ngư Hải, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.717677; Email: dinhhongtien@vinhuni.edu.vn  

18. Nguyễn Hữu Sáng, CVC, ThS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ,

Số 12, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.257426; Email: sangnh@vinhuni.edu.vn, huusangdhv@gmail.com

19. Nguyễn Cảnh Thái, KS, CV

Xã  Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.447400, 0966.014045; Email: canhthaivtk@gmail.com

20. Trần Anh Tuấn, CN, NV

Số 07, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0947.136879, 0982.551446; Email: atuandhv@gmail.com

21. Trần Thị Tú Anh, CN, CV

Khối 5, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.212344; Email: tuanh2406@ gmail.com

22. Ngũ Duy Dũng, TC, NVKT

Khối 15, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3551117 (01686.600585)

23. Nguyễn Thị Tùng, TC, NVKT

Xóm Yên Sang, xã Hưng Đông, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.442137

24. Đặng Thị Trúc, CN, KTV

Số 21, ngõ 186, đường Nguyễn Trường Tộ, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3533825 (01675.355065)

25. Nguyễn Xuân Thắng, CV, KSXD

Số 43, đường Cao Xuân Dục, K.2, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3856794 (0912.625781); Email: thangnx@vinhuni.edu.vn

26. Lê Văn Quý, CV, ThS, Phó Trưởng phòng

Khối 13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3567518 (0912.267156); Email: quylv@vinhuni.edu.vn

27. Trần Thị Thanh Nhàn, CV, KSXD

Số 1, ngõ 63 E, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.19 P.Hưng Bình, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.921678; Email: nhanBQLDA@gmail.com

28. Nguyễn Viết Thanh, CN, KTV

ĐT: 0979787799