BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

NỘI QUY

Quản lý, sử dụng máy điều hòa nhiệt độ tại các phòng học

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. Máy điều hòa nhiệt độ tại các phòng học chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian từ 9h00' đến 11h00' (buổi sáng), từ 13h30' đến 17h00' (buổi chiều) khi nhiệt độ ngoài trời trên 320C.

2. Khi đủ điều kiện sử dụng điều hoà nhiệt độ (theo yêu cầu tại mục 1), người học liên hệ mượn điều khiển điều hòa tại Phòng trực quản lý phòng học của các tòa nhà để bật và đặt máy ở nhiệt độ khoảng từ 250C đến 270C.

3. Khi sử dụng máy điều hòa nhiệt độ phải đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào; kết hợp mở quạt ở tốc độ thấp để điều hòa không khí mát được lan tỏa trong phòng học; hạn chế việc ra vào nhiều lần khi phòng học đã bật máy điều hòa.

4. Khi sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, người dùng phải đọc kỹ và làm theo đúng các hướng dẫn sử dụng (có thể yêu cầu cán bộ kỹ thuật Phòng Quản trị và Đầu tư hỗ trợ thêm); dùng điều khiển để đóng và tắt máy điều hoà nhiệt độ (hạn chế bật, tắt thiết bị bằng các automat trong phòng).

5. Trước khi hết giờ 15', người dùng tắt máy điều hòa nhiệt độ; sau đó trả lại điều khiển tại Phòng trực quản lý phòng học của các toà nhà.

6. Mọi thắc mắc, báo hư hỏng, hoặc cần hỗ trợ trang thiết bị, đề nghị người dùng báo cho bộ phận kỹ thuật của Phòng Quản trị và Đầu tư (điện thoại: 0238.3855290 - máy lẻ 367) hoặc ghi vào sổ báo hỏng tại Phòng trực quản lý phòng học của tòa nhà để được xử lý. /.