1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022
20:17 07/01/2018

Mười hoạt động, sự kiện tiêu biểu của Trường Đại học Vinh trong năm 2017

Mười hoạt động, sự kiện tiêu biểu của Trường Đại học Vinh trong năm 2017

Năm 2017, nhiều hoạt động đã được Nhà trường chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, kết quả có tính đột phá nhằm đẩy mạnh công tác đổi mới quản lý Nhà trường, nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, nghiên cứu, phục vụ, tiếp tục tạo tiền đề tốt để sớm đưa Nhà trường trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Asean.

1. Trường Đại học Vinh được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Ngày 06 tháng 9 năm 2017, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Giấy chứng nhận công nhận Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỉ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 83,6%, một lần nữa khẳng định chất lượng toàn diện mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Cũng năm 2017, Trường Đại học Vinh đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương xây dựng Trung tâm khảo thí. Đảng bộ Trường đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh. Tổng Thư ký Hiệp hội các trường đại học ASEAN đã đến thăm và làm việc với Nhà trường. Hiện nay, Nhà trường đang đẩy mạnh tiến độ gia nhập Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (ASEAN-QA).


Lễ công bố chứng nhận Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục


Tổng thư ký Hiệp hội các trường đại học ASEAN đến thăm và làm việc với Nhà trường

2. Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

Ngày 1/11/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 4589/QĐ-BGDĐT thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Đây là trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thứ 5 của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. Trước đó là Trung tâm Kiểm định chất lượng - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm định chất lượng - Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm định chất lượng - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh trong thời kỳ hội nhập.

3. Thực hiện đề án tái cấu trúc Trường, thành lập 4 Viện đào tạo

Thực hiện đề án tái cấu trúc Trường, ngày 07/4/2017, Nhà trường đã thành lập Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường trên cơ sở tổ chức lại các khoa: Sư phạm Toán học, Vật lý và Công nghệ, Hóa học, Sinh học, Công nghệ thông tin; ngày 08/6/2017, Nhà trường tiếp tục thành lập Viện Nông nghiệp và Tài nguyên trên cơ sở tổ chức lại khoa Nông Lâm Ngư và khoa Địa lý - QLTN. Cũng trong năm 2017, nhiều hoạt động sáp nhập các đơn vị, chuyển đổi mô hình quản lý cũng đã được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của Nhà trường.


Lễ Công bố Quyết định thành lập các viện đào tạo

4. Xây dựng Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và phê duyệt Đề án vị trí việc làm

Năm 2017, Nhà trường đã tiến hành rà soát quy hoạch Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đoàn thể quần chúng, các đơn vị trong toàn trường. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của toàn trường đến năm 2025. Đây là kết quả hoạt động quan trọng, thiết thực thực hiện Nghị quyết số 80 của Đảng ủy về công tác cán bộ. Cũng trong năm 2017, Nhà trường đã xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm của các đơn vị trong toàn trường.

5. Trường Đại học Vinh được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị của Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng Nhân dân Cách mạng, Nhà nước Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào đối với những đóng góp xuất sắc của Trường Đại học Vinh trong công tác đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cũng như các hoạt động đối ngoại của Nhà trường. Đây là lần thứ 3 Trường Đại học Vinh được nhận phần thưởng cao quý này.


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước CHDCND Lào tại Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị (lần thứ 3) cho Trường Đại học Vinh

6. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Các đại hội đã khẳng định các kết quả, chỉ tiêu công tác đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 phù hợp với mục tiêu đổi mới và hội nhập trong giai đoạn hiện nay của Nhà trường. Đại hội đại biểu Công đoàn đã bầu TS. Phạm Thị Bình giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn trường, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã bầu TS. Thiều Đình Phong giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường, Đại hội Hội Cựu chiến binh đã bầu TS. Hoàng Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII


Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX


Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh lần thứ II

7. Triển khai Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, Chương trình ETEP

Sau hơn 01 năm chuẩn bị và xây dựng chương trình, khóa 58 là khóa đầu tiên Trường Đại học Vinh đào tạo theo Chương trình tiếp cận CDIO, đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới và phát triển của Nhà trường.

Cũng năm 2017, Trường Đại học Vinh là một trong 08 trường đại học có đào tạo ngành sư phạm được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn triển khai Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Trường Đại học Vinh xem đây là cơ hội lớn để Nhà trường đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của nước nhà, khẳng định vị thế, uy tín của Trường trong công tác đào tạo giáo viên và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, là động lực để xây dựng và phát triển chương trình ETEP trong những năm tới.

8. Trường Đại học Vinh xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng khoa học "Nature Index"

Năm 2017, Tập san khoa học Nature công bố bảng xếp hạng các trường đại học và quốc gia về nghiên cứu khoa học, gọi là Nature Index. Việt Nam đứng hạng 57 trên 163 quốc gia. Trong Việt Nam, Trường Đại học Vinh đừng vào top 10 đơn vị được xếp hạng. Trong những năm gần đây, Trường Đại học Vinh luôn đứng trong top 10 cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của Việt Nam có công bố quốc tế.


Science Square

9. Cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng tại cơ sở 1 và cơ sở Hưng Bình

Năm 2017, Nhà trường đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng tại cơ sở 1, là tiền đề quan trọng để Trường triển khai xây dựng Trung tâm Khảo thí, hoàn thiện việc xây dựng cơ sở 1, hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển.


Quang cảnh Tòa nhà Điều hành của Trường Đại học Vinh

10. Các hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên được triển khai và đẩy mạnh

Năm 2017, Trường Đại học Vinh là khối trưởng khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhà trường đã chủ trì tổ chức Festival sinh viên lần thứ nhất với chủ đề "Khát vọng khởi nghiệp, Kiến tạo tương lai" cho sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh; thành lập Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo. Sau đó, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị đã có nhiều hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên toàn trường để cùng hội nhập với phong trào khởi nghiệp của thanh niên cả nước.


Festival sinh viên lần thứ nhất - năm 2017

Ban Truyền thông

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: CVC.ThS. Nguyễn Hữu Sáng - Trưởng Phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.