Hôm nay vào lúc 16h ngày 05 tháng 01 năm 2016, tại phòng họp tầng 8 tòa nhà CNC, phòng Quản trị và Đầu tư đã tiến hành họp sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017,  đồng chí Nguyễn Hữu Sáng đã chủ trì cuộc họp. Trong cuộc họp sơ kết đồng chí trưởng phòng đã nêu rõ những công việc đang tồn tại, những việc đã làm được và chưa làm được, những mặt còn yếu kém của đơn vị để đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho học kỳ II. Sau khi nghe báo cáo của phòng, các thành viên trong phòng đã đóng góp ý kiến cho bản báo cáo sơ kết học kỳ I, đã nêu ra nhũng hạn chế của bản thân cũng như của tổ công tác và của phòng để đưa tập thể phòng đi lên hoàn thành nhiệm vụ học ky II sắp tới. 

    Sau khi nghe ý kiến đóng góp của một số thành viên trong phòng về những hạn chế, tồn tại trong học kỳ I, đồng chí trưởng phòng đã kết luận về cuộc họp vào lúc 17h 30 phút cùng ngày.