Phòng Quản trị và Đầu tư

  

                   PHÂN CÔNG TRỰC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 3

                                 (Từ ngày 18 đến ngày 20 / 8 / 2016)

 

         Phụ trách Chung: Nguyễn Hữu Sáng, Trưởng phòng, ĐT: 0912257426

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

1

- Thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống nhà cửa, điện nước, hệ thống thoát thải, lên kế hoạch và sửa chữa kịp thời những nơi hư hỏng, chú ý an toàn về điện, khi có bão lớn phải kịp thời cắt điện đầu nguồn và kiểm tra an toàn trước khi đóng điện.

- Tổ chức, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát không để ngập úng nước khi có mưa lớn xảy ra.

-Trần Đình Luân,

ĐT: 0904171914

-Nguyễn Cảnh Thái

ĐT: 0912447400

-Tổ điện nước

 (đ/c Luân phân công cá nhân từng công việc cụ thể chuyển Trưởng phòngđể phối hợp với các đơn vị)

 

Tại các cơ sở của trường

2

- Tổ chức việc chặt tỉa các cành cây cao, cành cây trên các mái nhà, cột điện có thể gây mất an toàn đối với người, nhà cửa và hệ thống điện. Có kế hoạch chằng chống các cây dễ đổ, các cây mới trồng.

- Cài buộc, chốt chặt, che chắn hệ thống cửa sổ, cửa ra vào phòng học, kho tàng khi có mưa bão.

-Đinh Hồng Tiến

ĐT: 0904717677

-Công ty An Hưng

ĐT: 0948967703,

/c Qúy, phân công người trực các địa điểm gửi phòng QTĐT)

Tại các cơ sở của trường

3

-   Đôn đốc các nhà thầu có phương án chống bão đối với các công trình đang thi công theo đúng kế hoạch, tổ chức việc san lấp mặt bằng, khơi thông những chổ bị ngập nước do quá trình thi công.

Lê Văn Quý,

ĐT: 0912267156

Nguyễn Xuân Thắng,

ĐT: 0912625781

Tại các cơ sở của trường

4

- Phối hợp với phòng Bảo vệ tiến hành kiểm tra hệ thống thiết bị, phương tiện trong và ngoài nhà

Nguyễn Thế Tân

ĐT: 0904142888

TrươngNhật Linh

ĐT: 098999008

Tại các cơ sở của trường

5

-   Lập kế hoạch đề nghị nhà trường mua sắm bổ sung, thay thế cấp phát cho các đơn vị khi có nhu cầu Phục vụ chống bão

 

Trần Anh Tuấn,

ĐT: 0982551446

Nguyễn Công Hoàng

ĐT: 0985855585

Tại các cơ sở của trường

6

-   Xây dựng phương án chống bão bảo quản tài sản KTX Hưng Bình và Trường mầm non thực hành cơ sở 2- Hưng Bình trước, trong và sau bão

Lê Văn Quý

ĐT: ĐT: 0912267156

Tổ KTX Hưng Bình

 

Cơ sở Hưng Bình

 

Căn cứ vào lịch phân công các đồng chí triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

 

                                                                                             TP. QUẢN TRỊ VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

                                                                                ThS. Nguyễn Hữu Sáng